Výběr do atletické sportovní třídy 2022/2023

Nabídka studia v atletické sportovní třídě – výběr pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
tak jako každoročně, tak i v letošním roce bude v ZŠ Chrudim, U Stadionu otevřena jedna 6. sportovní třída se zaměřením na „královnu sportů“ atletiku. Do této třídy budou přijati pohybově nadané děti s dobrým zdravotním stavem a školním prospěchem. Výběru se mohou zúčastnit všichni zájemci z 5. tříd, ale i děti z 6., 7. a 8. tříd na doplnění stávajících tříd. Výběr (obecné sportovní testy) se uskuteční na letním stadionu v Chrudimi v úterý 03.05.2022 a ve středu 11.05.2022 od 10:00 hod. (cca 1,5 hod.). V případě, že Vám uvedený termín nevyhovuje, je možná osobní dohoda s vedoucím trenérem mimo výše uvedený termín výběru. (mobil 603365033).

Upozorňuji na vhodné oblečení a obutí s přihlédnutím k počasí.

Pro úplnost několik základních informací o těchto výběrových sportovních třídách, které mají v Chrudimi již čtyřicetiletou tradici. Náplní je všestrannost – děti se seznámí se základy všech druhů sportů a osvojí si pravidla. Předností „sportovek“ je skloubení výuky a sportovní přípravy. Je zde určitý režim, který naučí děti plnit si své povinnosti, dodržovat určená pravidla, překonávat překážky a tím je lépe připravit na vlastní život. Sportovní příprava je realizována převážně v dopoledních hodinách (TV + SP) a odpoledních tréninkových lekcích. Na sportovní přípravě dětí se bezprostředně podílejí učitelé TV a trenéři. Sportovní třídy plní výchovné a vzdělávací úkoly příslušných ročníků ZŠ a kromě toho poskytují žákům možnost dalšího rozvoje pohybového nadání .

V učebním plánu je zařazeno 3 hodiny TV + 2 hod. sportovní přípravy, kde se žáci seznamují se základy všech druhů sportů a dvakrát týdně po 1,5 hodiny sportovního tréninku vedeného atletickými trenéry s kvalifikací I. až III. třídy. V každém ročníku se žáci účastní 5ti denního jarního výchovně výcvikového soustředění. V 6.a 7. třídě navíc lyžařského a v 8. a 9. třídě kondičního podzimního soustředění. Po celou dobu školní docházky jsou žáci pod pravidelnou lékařskou péčí. Žactvo „sportovek“ se automaticky stává členy atletického spolku Atletiky Chrudim a využívá tartanový stadion k tréninkům a závodům. Z členství vyplývají i některé povinnosti, jako je účast na mistrovských soutěžích jednotlivců i družstev a placení oddílových příspěvků. Atletické třídy nabízejí svým zaměřením rozhodně pozitivní alternativu v dnešní době rozmachu pasivní zábavy či konzumace drog. Sport je nejlepší prevencí proti negativním jevům v životě mladé generace.

Největší úspěchy našich absolventů

Dosud největším úspěchem je účast a umístění dvou našich absolventů „sportovek“ L. Fickové ve štafetě 4x400m a desetibojaře J. Ryby na OH v Sydney v roce 2000 + 6. místo J. Ryby na MS v kanadském Edmontu. Účast M. Hrstky na MS a ME v juniorských kategoriích v r. 2006 v Pekingu a v r. 2007 v Hengelu, B. Tiché na ME do 17ti let v r. 2016 v Tbilisi a v r. 2017 na ME do 19ti let v Groosetu, kde též úspěšně reprezentoval ČR i David Holý.

Podrobnější informace o „chodu sportovek“ budou rodičům sděleny na schůzce, která se uskuteční v ZŠ U Stadionu dne  17.05.2022 od 16:30 hod ve sborovně školy.

Následnost výběru:

– po absolvování obecných testů obdrží všichni zájemci přihlášku a dotazník do sportovní třídy.
– v případě zájmu dětí a zákonného  zástupce, musí být tato přihláška vyplněna a dotazník doručen do ZŠ U Stadionu K. Fiedlerovi nejpozději do 16.05.2022.
– z přihlášených zájemců bude na základě výsledků obecných testů, školního prospěchu a doporučení lékaře vybráno cca 22 dětí, které budou zařazeni do nové 6. sportovní třídy.
-rozhodnutí o zařazení, popř. nezařazení obdrží  rodiče nejpozději do 15.06.2022 dopisem ředitele ZŠ.

Přihláška ke stažení.

 

V Chrudimi 26.02.2022

Karel Fiedler, vedoucí trenér ST

Základní škola Chrudim
U Stadionu 756
537 03 Chrudim 3
Telefon: 469669640, Fax: 469669641
E-mail: zs.stadion@chrudim.cz, karel.fiedler@email.cz

Sdílejte stránku s ostatními...
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0
Share on whatsapp
Whatsapp