Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

Formulář pro lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti zúčastňovat se všestranných pohybových aktivit v rámci atletického oddílu Atletiky Chrudim včetně soutěží, závodů a soustředění ke stažení zde:

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti Potvrzení rodičů o zdravotním stavu dítěte
Potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem Potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem

Podmínkou účasti dětí v atletických přípravkách je každoroční POTVRZENÍ rodičů o  zdravotním stavu dítěte a nedílnou součástí je vydané potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem k pohybové aktivitě. Jedná se o podmínku vydanou ČAS (český atletický svaz).