Klubové příspěvky

Klubové příspěvky Atletika Chrudim, z.s. pro období 1.9.2023 do 31.8.2024

Ročník Částka
Předškoláci 2.400,-
1.-3. třída  2.800,-
4.-5. třída 2.800,-
Sportovní třídy 2.600,-
2011 – 2008  4.000,-
2007 – 2002 3.500,-
Fit atletika  4.000,-
2001 a starší 1.500,-
Ostatní členové 200,-

Pokyn pro platbu:

Číslo účtu 226639472 / 0600
Variabilní symbol  rodné číslo atleta
Popis pro příjemce jméno, příjmení ATLETA
Částka dle stanovené výše
Splatnost do 30.9.2023
U sourozenců můžete provést společnou platbu (VS – rodné číslo staršího )

Poznámky:

  • u sourozenců sleva 25% z celkové částky
  • atlet, jehož rodič působí aktivně jako funkcionář sleva 50% dle věkové kategorie
  • klubové příspěvky jsou použity k zajištění tréninkového a závodního procesu klubu
  • platba probíhá převodem příslušné částky na účet klubu, uvedený v pokynech pro platbu
  • pokud se atlet neúčastní tréninkového procesu nebo ukončí činnost z jiných než zdravotních důvodů příspěvky se nevrací
  • pokud nebude příslušná částka uhrazena do příslušného dne splatnosti, bude atlet do uhrazení příslušné částky vyřazen z tréninkového procesu
  • zaplacením klubového příspěvku bylo stvrzeno seznámení a souhlas se směrnicí pro jeho zaplacení

 

V Chrudimi dne 25.06.2023                                                                      

Výbor Atletika Chrudim, z.s