Klubové příspěvky

Klubové příspěvky Atletika Chrudim, z.s. pro období 1.9.2020 do 31.8.2021

 

předškoláci  1.200,-
1. až 3.třída ZŠ   1.600,-
4. až 5.třída ZŠ – 1 x týdně 1.800,-
4. až 5.třída ZŠ – více x týdně 2.400,-
6. až 9. třída ZŠ  sportovní třídy 1.800,-
6. až 9. třída – 1 x týdně  1.800,-
6. až 9. třída – více x týdně 2.400,-
dorost,junioři – 1x týdně + účast na závodech 600,-
dorost,junioři – více x týdně 1.800,-
dorost, junioři, dospělí bez účasti na závodech 1.600,-
děti v programu atletika pro radost  1.200,-
funkcionáři ( výbor, trenéři, rozhodčí ) 100,-

Pokyn pro platbu:

Číslo účtu 226639472 / 0600
Variabilní symbol  rodné číslo atleta
Popis pro příjemce jméno,příjmení ATLETA
Částka dle stanovené výše
Splatnost do 30.9.2020
U sourozenců můžete provést společnou platbu ( VS – rodné číslo staršího )

Poznámky:

  • u sourozenců sleva 25% z celkové částky
  • atlet, jehož rodič působí aktivně jako funkcionář sleva 50% dle věkové kategorie
  • klubové příspěvky jsou použity k zajištění tréninkového a závodního procesu klubu
  • platba probíhá převodem příslušné částky na účet klubu, uvedený v pokynech pro platbu
  • pokud se atlet neúčastní tréninkového procesu nebo ukončí činnost z jiných než zdravotních důvodů příspěvky se nevrací
  • pokud nebude příslušná částka uhrazena do příslušného dne splatnosti, bude atlet do uhrazení příslušné částky vyřazen z tréninkového procesu
  • zaplacením klubového příspěvku bylo stvrzeno seznámení a souhlas se směrnicí pro jeho zaplacení

 

V Chrudimi dne 24.06.2020                                                                      

Výbor Atletika Chrudim, z.s