Klubové příspěvky

Klubové příspěvky Atletika Chrudim, z.s. pro období 1.9.2022 do 31.8.2023

 

Ročník Tréninky týdně Částka
Předškoláci 1 2.400,-
1.-3. třída 1  2.800,-
4.-5. třída 1 2.800,-
Sportovní třídy vícekrát týdně 2.600,-
2010 – 2007 1 3.000,-
2010 – 2007 vícekrát týdně  4.000,-
2006 – 2001 1 2.000,-
2006 – 2001 vícekrát týdně 3.500,-
Fit atletika 1 3.000,-
Fit atletika vícekrát týdně   4.000,-
2000 a starší 1 1.500,-
Ostatní členové   200,-

Pokyn pro platbu:

Číslo účtu 226639472 / 0600
Variabilní symbol  rodné číslo atleta
Popis pro příjemce jméno, příjmení ATLETA
Částka dle stanovené výše
Splatnost do 30.9.2022
U sourozenců můžete provést společnou platbu ( VS – rodné číslo staršího )

Poznámky:

  • u sourozenců sleva 25% z celkové částky
  • atlet, jehož rodič působí aktivně jako funkcionář sleva 50% dle věkové kategorie
  • klubové příspěvky jsou použity k zajištění tréninkového a závodního procesu klubu
  • platba probíhá převodem příslušné částky na účet klubu, uvedený v pokynech pro platbu
  • pokud se atlet neúčastní tréninkového procesu nebo ukončí činnost z jiných než zdravotních důvodů příspěvky se nevrací
  • pokud nebude příslušná částka uhrazena do příslušného dne splatnosti, bude atlet do uhrazení příslušné částky vyřazen z tréninkového procesu
  • zaplacením klubového příspěvku bylo stvrzeno seznámení a souhlas se směrnicí pro jeho zaplacení

 

V Chrudimi dne 05.07.2022                                                                      

Výbor Atletika Chrudim, z.s