Klubové příspěvky

Klubové příspěvky Atletika Chrudim, z.s. pro období 1.9.2021 do 31.8.2022

 

Ročník Tréninky týdně Částka
2015 a mladší 1 1.600,-
2014 – 2012  1  1.900,-
2011 – 2010 1 2.100,-
Sportovní třídy vícekrát týdně 2.000,-
2009 – 2006 1 2.200,-
2009 – 2006 vícekrát týdně  3.000,-
2005 – 2000 1 1.000,-
2005 – 2000 vícekrát týdně 2.000,-
Fit atletika 1 1.600,-
1999 a starší 1 600,-
Ostatní členové   100,-

Pokyn pro platbu:

Číslo účtu 226639472 / 0600
Variabilní symbol  rodné číslo atleta
Popis pro příjemce jméno,příjmení ATLETA
Částka dle stanovené výše
Splatnost do 30.9.2021
U sourozenců můžete provést společnou platbu ( VS – rodné číslo staršího )

Poznámky:

  • u sourozenců sleva 25% z celkové částky
  • atlet, jehož rodič působí aktivně jako funkcionář sleva 50% dle věkové kategorie
  • klubové příspěvky jsou použity k zajištění tréninkového a závodního procesu klubu
  • platba probíhá převodem příslušné částky na účet klubu, uvedený v pokynech pro platbu
  • pokud se atlet neúčastní tréninkového procesu nebo ukončí činnost z jiných než zdravotních důvodů příspěvky se nevrací
  • pokud nebude příslušná částka uhrazena do příslušného dne splatnosti, bude atlet do uhrazení příslušné částky vyřazen z tréninkového procesu
  • zaplacením klubového příspěvku bylo stvrzeno seznámení a souhlas se směrnicí pro jeho zaplacení

 

V Chrudimi dne 28.06.2021                                                                      

Výbor Atletika Chrudim, z.s