Sportovní třídy

Základní škola U Stadionu nabízí školákům druhého stupně od 6. až do 9. třídy výuku se zvýšenou dotací tělesné výchovy zaměřenou na atletiku. Ve sportovních třídách jsou pravidelně organizována soustředění: Kondiční podzimní pro 8. a 9. třídu ve Veletově. Zimní lyžařské pro 6. a 7. sportovní třídy na Šerlišském Mlýně. Jarní pro všechny třídy ve Veletově. 

Rozpis tréninků pro všechny třídy naleznete v sekci “TRÉNINKOVÉ SKUPINY

Rada sportovních tříd pro školní rok 2023/2024

1. Horčičková Iveta ředitelka ZŠ
2. Fiedler Karel vedoucí trenér ST
3. Holá Olga hospodář
třídní učitelka 8.C
4. Šmejc Jakub třídní učitel 6.C
5. Pilař Lukáš třídní učitel 7.C
6. Štěpánková Monika třídní učitelka 9.C
7. Čepelová Petra zástupce 6.C
8. Mihulková Daniela zástupce 7.C
9. Košinová Brigita zástupce 8.C
10. Krpálková Jana zástupce 9.C
11. Juliš Petr předseda Atletiky Chrudim z.s.