Vítejte na webu Atletiky Chrudim!

V současné době má Atletika Chrudim cca 400 členů. Převážnou část členské základny tvoří děti. Těm náš oddíl nabízí systematickou sportovní přípravu se zaměřením především na všestranný pohybový rozvoj s následným postupným nácvikem jednotlivých atletických disciplín.

Aktuality

Důležité upozornění

Na základě usnesení vlády ČR č. 214 ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření, které zakazuje v čl. V., bod 6. s účinností ode dne […]

Kalendář akcí

Nejnovější video

Sestřih ze slavnostního večera z oslav 100 let atletiky Chrudim

Nejrychlejší chrudimák 2019