2017

Klubové příspěvky Atletika Chrudim, z.s. pro období 1.9.2018 do 31.8.2019

 

– předškoláci                                                                           1.000,- Kč

– 1. až 3.třída ZŠ                                                                      1.400,- Kč

– 4. až 5.třída ZŠ – 1 x týdně                                                   1.600,- Kč

– 4. až 5.třída ZŠ – více x týdně                                              2.200,- Kč

– 6. až 9. třída ZŠ  sportovní třídy                                          1.600,- Kč

– 6. až 9. třída – 1 x týdně                                                       1.600,- Kč

– 6. až 9. třída – více x týdně                                                  2.200,- Kč

– dorost,junioři – 1x týdně + účast na závodech                    500,- Kč

– dorost,junioři – více x týdně                                               1.600,- Kč

– dorost, junioři, dospělí bez účasti na závodech               1.500,- Kč

– děti v programu atletika pro radost                                   1.000,- Kč

– funkcionáři ( výbor, trenéři, rozhodčí )                                 100,- Kč

 

Pokyn pro platbu:

 

Číslo účtu                                                          226639472 / 0600

Variabilní symbol                                              rodné číslo atleta

Popis pro příjemce                                           příjmení,jméno ATLETA

Částka                                                                dle stanovené výše

Splatnost                                                           do 30.9.2018

U sourozenců můžete provést společnou platbu ( VS – rodné číslo staršího )

 

Poznámky:

– u sourozenců sleva 25% z celkové částky

– atlet, jehož rodič působí aktivně jako funkcionář sleva 50% dle věkové kategorie

– klubové příspěvky jsou použity k zajištění tréninkového a závodního procesu klubu

– platba probíhá převodem příslušné částky na účet klubu, uvedený v pokynech pro platbu

– pokud se atlet neúčastní tréninkového procesu nebo ukončí činnost z jiných než zdravotních důvodů příspěvky se nevrací

– pokud nebude příslušná částka uhrazena do příslušného dne splatnosti, bude atlet do uhrazení příslušné částky vyřazen z tréninkového procesu

– zaplacením klubového příspěvku bylo stvrzeno seznámení a souhlas se směrnicí pro jeho zaplacení

 

 

V Chrudimi dne 1.6.2018

 

 

                                                                                                            Výbor Atletika Chrudim, z.s